Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Số 333 - BC/TNTN BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH THÁI NGUYÊN
--:--
Số 333 - BC/TNTN
Thái Nguyên, ngày 5 tháng 7 năm 2011

BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 25/7/2008
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)


Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Năm Thanh Niên 2011; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên báo cáo 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT
Trên cơ sở Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 56 - CT/TWĐTN, ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Chương trình hành động số 26 - C.Tr/TU, ngày 28/10/2008 triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Ngày 22/9/2008, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai kế hoạch số 33 - KH/TNTN tập trung hướng dẫn, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh.
- Ngày 9/10/2008 Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Chương trình hành động số 08 - CT/TNTN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh.
- Ngày 20/9/2010 ban hành công văn số 1403/TNTN tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức đánh giá sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của BCH TW Đảng.
- Ngày 9/4/2011, ban hành Hướng dẫn số 57 - HD/TNTN về việc triển khai tổng hợp báo cáo và tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khoá X).
- Ngay sau khi Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khoá X) được ban hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã mở hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh gồm các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, báo cáo viên các cấp của Đoàn tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết với sự định hướng và trao đổi của giảng viên là lãnh đạo Ban Tư tưởng - văn hóa (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn). Chỉ đạo tuyên truyền tới 100% đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Tính đến tháng 31 tháng 12 năm 2008, 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh đã tiến hành tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X), trong đó trọng tâm là nội dung Nghị quyết số 25 - NQ/TW và thảo luận xây dựng chương trình hành động của địa phương, đơn vị.
- Sau 3 năm triển khai thực hiện, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tham mưu sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên. Cụ thể hoá nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong tỉnh.
- Quá trình triển khai xây dựng và thực hiện Chương trình hành động trong các cấp bộ Đoàn đã được gắn liền với việc triển khai hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” cùng các chương trình, đề án đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra.
- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham mưu với cấp uỷ xây dựng chương trình hành động về việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
II. KẾT QUẢ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 - NQ/TW
1. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên
- Bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai sâu rộng thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề, các lớp tập huấn lồng ghép, hội thi, diễn đàn, toạ đàm, phát tờ rơi, sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Các hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai thường xuyên và đẩy mạnh vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc với các hình thức phong phú. Điển hình là việc triển khai các cuộc thi viết, thi tìm hiểu như: “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng”, “Tìm hiểu Biển đảo Việt Nam”, “Tìm hiểu 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam”, “Tìm hiểu lịch sử 80 vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”… thu hút hàng trăm nghìn bài viết của đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực tham gia các cuộc thi do Trung Ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động như: cuộc thi trắc nghiệm và thi viết “Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và Cuộc thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”; liên hoan videoclip, thi viết về “Ký ức thời tuổi trẻ sổi nổi” cũng thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của nhiều đoàn viên thanh niên. Nhân dịp 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức chiếu phim truyền thống, hành trình về nguồn, tổ chức các buổi toạ đàm, hội diễn văn nghệ hội trại truyền thống, tổ chức thăm hỏi, tặng quà và gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ…
- Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác” được triển khai rộng khắp thông qua các hình thức như: tổ chức lớp học tập nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng kỷ yếu, nhật ký “Tuổi trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác”; triển khai cuộc thi viết “Điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, thành lập các điểm đọc báo “Thanh niên Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức tọa đàm, xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”, “Những phút giây cuối đời của Bác”... Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội còn cụ thể hóa thành các phong trào, các cuộc vận động như: cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “3 có - 3 không” trong học sinh - sinh viên, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, phong trào “Học tập và hành động theo tấm gương đạo đức của Bác” trong thanh niên… Kết quả trong hơn ba năm qua toàn tỉnh đã tổ chức được 665 hội thi về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng 680 tủ sách với số lượng gần 42.640 cuốn sách, tài liệu các loại; tổ chức trên 9.551 buổi xem phim, tọa đàm, trao đổi về các tác phẩm nghệ thuật về Bác Hồ thu hút 350.660 lượt ĐVTN tham gia.
- Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” được triển khai gắn với thực hiện đề án “Chăm sóc, bảo vệ 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 536 hoạt động hưởng ứng chương trình “Thắp sáng ước mơ” với 143.799 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Nhiều đơn vị đã thành lập quỹ “Thắp sáng ước mơ” với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; tổ chức tặng quà, tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt để động viên các em tiếp tục phấn đấu.
- Hoạt động giáo dục pháp luật được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai gắn với thực hiện chương trình “Đẩy mạnh công tác giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho ĐVTN giai đoạn 2008 - 2010”, chương trình “Phòng chống tội phạm các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012”, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp triển khai nhiều nội dung công tác cụ thể, sát với tình hình và yêu cầu thực tế của các địa phương, đơn vị.
- Công tác thông tin tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở được duy trì thường xuyên. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức được 16 chương trình truyền hình trực tiếp phát trên sóng của Đài PT - TH Thái Nguyên thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của các cấp, các ngành, tạo dự luận tốt trong xã hội. Hàng năm biên tập và phát hành 06 kỳ Bản tin thanh niên nội bộ với số lượng 6000 cuốn/kỳ và phát miễn phí đến 100% các chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh làm tài liệu phục vụ sinh hoạt.
2. Đoàn tham gia tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên
- Đoàn thanh niên khối trường học là lực lượng đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ khuyến khích HSSV thi đua học tập, phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tốt cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào học tập và sáng tạo trong HSSV dưới các tên gọi như: “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuần học tốt”, “Tháng học tốt”. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động như; thành lập và đẩy mạnh hoạt động của các CLB học tập, CLB nghiên cứu khoa học, tham gia các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi, thi tin học trẻ, kỳ thi Olimpic các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội…
Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động phát hiện, tuyên truyền và biểu dương khen thưởng kịp thời các gương ĐVTN có thành tích cao trong học tập, trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, các gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi… qua đó đã động viên khuyến khích kịp thời các gương điển hình ĐVTN. Trong hơn ba năm qua, đã có 2.760 ĐVTN được hỗ trợ triển khai các đề tài, ý tưởng sáng tạo với tổng trị giá 1,6112 tỷ đồng; 6.468 ĐVTN, học sinh, sinh viên được nhận học bổng với tổng trị giá 6.087 tỷ đồng.. Trong ba năm qua đã có 32 sinh viên nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng, 5 sinh viên đạt sinh viên 5 tốt cấp TW và 26 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, 5 đoàn viên thanh niên được nhận giải thưởng Lương Định Của và 4 đồng chí Bí thư đoàn cơ sở nhận được Giải thưởng 26/3. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã có 241 đề tài, ý tưởng tham gia giải thưởng Sáng tạo trẻ, trong đó có 126 đề tài ý tưởng đạt giải.
- Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn tích cực quan tâm tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN, đặc biệt đối với ĐVTN là HSSV có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt thông qua việc duy trì và nâng cao chất lượng các quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học, học bổng, các giải thưởng, phối hợp vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 290 lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 10.382 đoàn viên thanh niên, 872 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 120 lớp học ngoại ngữ, tin học với trên 7.000 ĐVTN tham gia và gần 500 ĐVTN được hỗ trợ nhận học bổng, giải thưởng với tổng số tiền hỗ trợ là 4,490 tỷ đồng.
- Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được các cấp bộ Đoàn quan tâm và triển khai tích cực. Tỉnh Đoàn đã chủ động đề xuất và ký chương trình liên tịch với Ngân hàng CSXH khai thác các nguồn vốn cho thanh niên vay cùng với việc hỗ trợ quản lý và sử dụng vốn đã góp phần tăng nhanh dư nợ vốn vay. Hiện nay toàn tỉnh tổng dư nợ nguồn vốn vay khai thác từ các chương trình cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội do Đoàn thanh niên quản lý là trên 170 tỷ đồng.
- Các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm được tập trung triển khai theo hướng cụ thể hóa các nội dung chủ đề năm công tác như: Tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo, dạy nghề cho thanh niên. Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương trong tỉnh, hàng năm tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm”, “Giao lưu khởi nghiệp” thu hút hàng chục nghìn ĐVTN, sinh viên tham gia; tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 47.215 ĐVTN, trong đó 13.917 ĐVTN đã được giới thiệu, giải quyết việc làm.
3. Đoàn tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện
- Hàng năm Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với sở Văn hóa - thể thao & du lịch tổ chức giải việt dã Báo Tiền phong, giải chạy tập thể cấp tỉnh với sự tham gia của trên 5000 ĐVTN; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành văn hóa - thể thao & cùng cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. Ngoài ra phong trào văn hóa, văn nghệ còn được tổ chức thường xuyên trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Kết quả toàn tỉnh đã tổ chức được 3.845 hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ cho 99.3617 đoàn viên, thanh thiếu nhi, 1.611 giải thi đấu thể thao với 177.387 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Tổ chức đồng loạt Ngày hội thanh niên khỏe, Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn hàng năm vào dịp 26/3.
- Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được Đoàn thanh niên khối trường học tổ chức thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các giải thể thao, hội thi văn nghệ, tham gia thi và bình chọn cho liên hoan âm nhạc học sinh sinh viên. Năm 2009, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình “Liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên Thái Nguyên”, Hội thi “Tiếng hát Karaoke Airang” trong học sinh sinh viên; phối hợp chỉ đạo Hội sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tham gia chương trình gameshow cặp đôi hoàn hảo đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Duy trì hoạt động của 68 đội thanh niên truyên truyền ca khúc cách mạng, nhiều đơn vị tổ chức hội thi “Vẻ đẹp học đường”, “Học sinh, sinh viên thanh lịch”, “Dạ hội sinh viên”, “Liên hoan âm nhạc vũ quốc tế” Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” cũng trở nên gần gũi và đông đảo sinh viên hưởng ứng. Chương trình học kỳ trong quân đội cũng được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp, chỉ đạo tích cực triển khai với tổng số 3 lớp với sự tham gia của hơn 433 học viên nhí. Chương trình bước đầu đã thu hút được các em học sinh và gia đình.
- Các hoạt động nhằm rèn luyện các kỹ năng xã hội tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai với các hình thức như: lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, tổ chức hội nghị, diễn đàn.. qua đó góp phần trang bị thêm những kiến thức cho đoàn viên thanh niên. Trong những năm qua toàn tỉnh đã tổ chức được 232 buổi tư vấn về kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, kỹ năng phỏng vấn xin việc cho 32.911 đoàn viên thanh niên.
4. Công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng
* Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng
- Các cấp bộ Đoàn luôn tích cực tổ chức cho ĐVTN nghiên cứu, học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân thức cho ĐVTN về lý luận chính trị, về Đảng CS Việt Nam, chủ động bồi dưỡng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét két nạp, tích cực phát huy vai trò nòng cốt chính trị tham gia xây dựng hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.
- Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 07 về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn" và Nghị quyết số 03 về "Tăng cường củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", Nghị quyết 02 của BCH Trung ương Đoàn khoá VIII về "Công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới". Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo của Đoàn, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, dân chủ và hiệu quả trong cả hệ thống, hướng mạnh vào việc củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng đoàn viên và đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thông qua việc học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, duy trì thường xuyên chế độ báo cáo với cấp uỷ; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được đặc biệt quan tâm bằng việc triển khai sâu rộng cuộc vận động "ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam". Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trẻ trong thanh niên, gắn với việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh; tham mưu cho các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thanh niên trong tình hình mới. Trong thời gian qua, mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp từ 12.000 đến 15.000 đoàn viên mới. Năm 2010, kết nạp được 12.570 đoàn viên mới, 5 tháng đầu năm 2011 kết nạp mới 7.716 đoàn viên. Năm 2010 giới thiệu 3.319 đoàn viên ưu tú cho Đảng trong đó có 2.746 đồng chí được kết nạp Đảng. 5 tháng đầu năm 2011 có 2.245 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, 1.728 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam (chiếm khoảng 68% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn tỉnh). Nhiều đồng chí trong độ tuổi đoàn viên trẻ đã tích cực học tập, rèn luyện được Đảng bồi dưỡng, đào tạo đưa vào quy hoạch, bố trí chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là tại cơ sở.
- Công tác cán bộ được các cấp bộ Đoàn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Thông qua các hình thức hoạt động học tập trung, mở lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn. Hàng năm, Ban thường vụ tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ Đoàn các cấp phối hợp với Trường chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các đơn vị mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ đoàn cơ sở là Bí thư, Phó Bí thư chi Đoàn theo hướng sát với thực tế, vừa coi trọng nâng cao nhận thức, vừa tăng cường kỹ năng nghiệp vụ công tác. Công tác Đoàn viên có bước chuyển biến tích cực, số lượng đoàn viên mới được kết nạp hàng năm đều tăng. Bộ máy hoạt động của Đoàn ở các cấp được điều chỉnh hợp lý hơn trên cơ sở xác định rõ chức năng nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, tránh chồng chéo, góp phần nâng cao khă năng tham mưu, chỉ đạo cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong toàn hệ thống. Trong hơn hai năm qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 602 lớp học cảm tình Đoàn cho 42.150 thanh niên ưu tú, kết nạp được 37.115 đoàn viên mới.
Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức thường xuyên được củng cố và thực hiện đúng Điều lệ. Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã tổ chức kiện toàn 01 chức danh Bí thư, 01 chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, 04 chức danh ủy viên BTV, 20 chức danh ủy viên BCH Tỉnh Đoàn khoá XII; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quan tâm kịp thời kiện toàn các chức danh chủ chốt, các chức danh uỷ viên Ban thường vụ, uỷ viên Ban chấp hành, kiện toàn Uỷ ban kiểm tra các cấp đảm bảo theo đúng quy trình và Điều lệ.
* Công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN
- Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, công tác Hội cũng đã thu được nhiều kết quả quan trọng, trong đó trọng tâm là tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức hạt nhân của Hội, đặc biệt quan tâm xây dựng chi hội thanh niên theo hướng đa dạng hóa các mô hình hoạt động như mô hình CLB, tổ, đội nhóm thanh niên theo chuyên đề, sở thích, nghề nghiệp. Đã có nhiều loại hình câu lạc bộ được hình thành, định hình và phát triển rộng khắp ở cơ sở, nổi bật là các Đội thanh niên tình nguyện, đội an ninh xung kích, CLB gia đình trẻ, CLB học tập, CLB thanh niên phát triển kinh tế, nhóm giáo dục đồng đẳng cùng với những nội dung và hình thức hoạt động phong phú, đa dạng đã phát huy vai trò thu hút tập hợp hội viên thanh niên tham gia.
- Tổ chức cơ sở của Hội được tập trung kiện toàn, đến nay đã có 186 ủy ban Hội cấp xã (tăng 18 Ủy ban Hội so với đầu nhiệm kỳ); có 1.891 chi hội trên địa bàn dân cư, trong đó phát triển mới trong nhiệm kỳ là 713 chi hội; có 612 đội, nhóm, CLB thanh niên được tổ chức theo đặc thù nghề nghiệp, sở thích. Tổng số hội viên trong toàn tỉnh hiện tại là trên 98.000 hội viên. Với sự đổi mới về nội dung và hình thức tập hợp thanh niên nên số lượng và chất lượng hội viên ở một số khu vực, lĩnh vực, đối tượng đã được nâng lên. Đến nay, số thanh niên do tổ chức Đoàn, Hội tập hợp đ¬¬ược khoảng 215.000 thanh niên , tỷ lệ tập hợp đạt trên 72% .
- Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên đư¬ợc kiện toàn. Công tác bồi dư¬ỡng, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội được tăng cường. Trong thời gian qua, các cấp bộ Hội đã phối hợp tổ chức được 163 lớp, hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động cho trên 14.772 lượt cán bộ Hội. Công tác hội viên đã được các cấp bộ Đoàn, Hội đầu tư¬ quan tâm chỉ đạo bằng nhiều biện pháp nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên, chú trọng mở rộng các mô hình hoạt động Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp, vùng nông thôn, vùng tôn giáo. Hội sinh viên đã được thành lập ở cấp tỉnh, ở nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, thu hút gần 3 vạn hội viên tham gia hoạt động thường xuyên trong tổ chức Hội. Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh được thành lập và phát triển đã tạo nên một động lực mới cho công tác đoàn kết, tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Hội trong các doanh nghiệp. Đến nay tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ đã có trên 92 thành viên tham gia sinh hoạt, trong đó đã thành lập 16 tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp trẻ với trên 3.000 ĐVTN.
* Công tác Đội và phong trào thiếu nhi
- Xác định rõ trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, trong những năm qua các cấp bộ Đoàn, Đội đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, triển khai thực hiện cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", và "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội", Nghị quyết 10 của BCH TW Đoàn khoá VII về "Tăng cường công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh"; đề án “Chăm sóc giúp đỡ 1000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”…
- Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi được tổ chức sâu rộng, phong phú về nội dung đa dạng về hình thức, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường, hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư có bước chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi, đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, số thiếu nhi được kết nạp Đội, đội viên lớn tuổi được kết nạp Đoàn tăng nhanh hàng năm, sinh hoạt Đội và sinh hoạt Sao nhi đồng ngày càng đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
- Các cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", "vòng tay bè bạn" tiếp tục được đẩy mạnh qua đó giáo dục tinh thần tương thân tương ái trong thiếu niên, nhi đồng. Đến nay đã có 100% các cơ sở Đội trong toàn tỉnh tổ chức triển khai hưởng ứng qua đó xuất hiện nhiều phong trào và hoạt động có ý nghĩa như: Quỹ vì bạn nghèo, Tấm áo tặng bạn, “Xuân ấm tình thương” tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp các ngày tết, ngày lễ; mỗi cấp bộ đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên có một công trình, một việc làm có ý nghĩa "Vì đàn em thân yêu".
5. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên
- Thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/TW, ngày 27/5/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chương trình hành động, nội dung hoạt động trọng tâm trong công tác thanh niên; các đề án, chương do Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện đa số đều gắn với Nghị quyết 25 của Trung ương theo hướng cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị.
- Công tác chăm lo, hỗ trợ thanh niên ngày càng xã hội hóa. Việc phối hợp giữa các đoàn thể và cá nhân, các doanh nghiệp và tổ chức Đoàn các cấp để chăm lo giáo dục, xây dựng ước mơ, hoài bão, bồi dưỡng và phát huy thanh niên được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt là các nguồn quỹ hộ trợ phát triển thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên, các chính sách ưu đãi, các hoạt động chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Trong thời gian quan, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động phối hợp các ngành liên quan như: sở Lao động - thương binh & xã hội; Ngân hàng chính sách xã hội, sở Giáo dục - đào tạo, Trung tâm phát triển chăn nuôi miền núi, sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã, sở Văn hóa - thể thao & du lịch…nhằm tăng cường nguồn lực, cơ chế và tìm các giải pháp tạo cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ, phát huy vai trò thanh niên tham gia đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội các xã khó khăn, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn; xây dựng quỹ Thắp sáng ước mơ, tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Nguyên...
- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh luôn chủ động phát hiện, tuyên truyền và biểu dương khen thưởng kịp thời các gương ĐVTN có thành tích cao trong học tập, trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, các gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi… qua đó đã động viên khuyến khích kịp thời các gương điển hình ĐVTN.
6. Các nội dung và biện pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên
- Trong thời gian qua, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo chính quyền các cấp tiến hành đánh giá tổng kết chương trình phát triển thanh niên Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2010, rà soát tập trung xây dựng chương trình phát triển thanh niên Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020; chỉ đạo triển khai các nội dung tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên trong Năm Thanh Niên 2011, trong đó tập trungc chú trọng quan tâm tạo cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên trong các lĩnh vực.
- Tham mưu cho Ban chấp hành Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) với nhiều nội dung cụ thể nhằm tạo cơ chế hỗ trợ thanh niên, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII, trong thời gian quan Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã và đang tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình trọng tâm nhằm hỗ trợ ĐVTN và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh cụ thể như sau:
+ Chương trình tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế xã hội.
+ Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm.
+ Chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương.
+ Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên.
+ Dự án đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2012.
+ Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.
+ Chương trình nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông cho thanh thiếu niên.
+ Đề án chăm sóc, bảo vệ 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Giai đoạn 2: Nhận đỡ đầu, giúp đỡ thường xuyên 500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên)
- Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên chủ động, tích cực trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, trung tâm… nhằm tăng cường khai thác nguồn lực, điều kiện hỗ trợ đoàn viên thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực.
V. Đánh giá chung
Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); chương trình hành động số 56 - CT/TWĐTN, ngày 27/10/2008 của BCH Trung ương Đoàn và Chương trình hành động số 26 - C.Tr/TU, ngày 28/10/2010 của Ban chấp hành Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đối với các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua được gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị, định hướng lý tưởng và nhân cách đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên có những chuyển biến tích cực và đáng phấn khởi. Tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước, kế thừa, phát huy truyền thống của cha anh đi trước được tuổi trẻ toàn tỉnh hun đúc, thể hiện qua những hành động, việc làm cụ thể, tổ chức tốt các phong trào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực góp phần vào thành công chung của địa phương, đơn vị. Các phong trào hành động được tập trung đẩy mạnh có chiều sâu, trọng điểm, tinh thần xung phong tình nguyện của tuổi trẻ được phát huy cao độ. Thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác”, các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, có nhiều đổi mới, sáng tạo phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhận được sự quan tâm ủng hộ và chung tay của nhiều đơn vị, tổ chức. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Chất lượng đoàn viên mới, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp ngày càng được nâng cao. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội được củng cố và từng bước nâng cao chất lượng.
Có được những kết quả trên là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Thái Nguyên, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự quan tâm hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức ở địa phương đã tạo thêm nguồn lực giúp cho Đoàn thanh niên phát huy được vai trò của mình góp phần vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà. Đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất trong việc tăng cường công tác củng cố, xây dựng Đoàn vững mạnh, chủ động nghiên cứu, sáng tạo nhiều mô hình, phương thức hoạt động mới và có hiệu quả, lấy cơ sở làm trọng tâm, trọng điểm để xuất phát tổ chức thực hiện các phong trào.
VI. PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW TRONG THỜI GIAN TỚI
Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW theo tinh thần chỉ đạo, định hướng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn xác định trong thời gian tới tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:
- Chủ động nắm bắt, xây dựng Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong các cấp bộ Đoàn theo hướng sáng tạo, thiết thực gắn với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn.
- Tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục tham mưu đề xuất các giải pháp với các cấp uỷ đảng, chính quyền nhằm tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện và tham gia phát triển kinh tế xã hội…
- Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Tuổi trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác" với phương châm “tích cực học tập” và “nỗ lực làm theo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp bộ Đoàn và ĐVTN.
Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm triển khai Chương trình hành động của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Tỉnh ủy và Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trong các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Nguyên.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư, VP, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên nông thông TW Đoàn (b/c);
- TƯ Hội LHTN Việt Nam (b/c);
- Thường trực, Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- TT UBMTTQ tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- TT, các Ban Tỉnh Đoàn;
- BTV các huyện, thị, thành Đoàn & Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Ban TG. TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ


Đã ký


Dương Xuân Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét