Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Số: 1691/TNTN “V/v đề nghị thành lập Hội đồng đạo diễn, Hội đồng giám khảo, tổ thư ký, tiểu ban vận động tài trợ Cuộc thi Người đẹp Xứ Trà Thái Nguyên 2011”


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH THÁI NGUYÊN
--:--
Số: 1691/TNTN
“V/v đề nghị thành lập Hội đồng đạo diễn,
Hội đồng giám khảo, tổ thư ký, tiểu ban vận động tài trợ Cuộc thi Người đẹp Xứ Trà
Thái Nguyên 2011”

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2011


Kính gửi:    - Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2011

          - Căn cứ Quyết định số 2842/QĐ - UBND, ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Ban tổ chức “Festival Trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011”;
          - Căn cứ vào công văn số 76/PCNV - BTC, ngày 15/12/2010 của Ban tổ chức “Festival Trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011”; Quyết định số 3081/QĐ-UBND, ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức “Festival Trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011”;
          Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đề xuất và đề nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh, Ban tổ chức Festival xem xét quyết định thành lập Hội đồng đạo diễn và tư vấn Cuộc thi, Hội đồng giám khảo, tổ thư ký, tiểu ban vận động tài trợ Cuộc thi. (Có văn bản và danh sách kèm theo).
          Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ủy Ban nhân dân tỉnh và Ban tổ chức Festival để Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai thực hiện.
                    Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP, Ban TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Đã ký


Dương Xuân Hùng


DANH SÁCH
Hội đồng đạo diễn và tư vấn, Hội đồng giám khảo, tổ thư ký,
tiểu ban vận động tài trợ Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà - Thái Nguyên 2011”
(Kèm theo công văn số  1691 /TNTN, ngày    /5/2011 của BTV Tỉnh Đoàn Thái Nguyên)
          A. Thành phần Hội đồng đạo diễn và tư vấn Cuộc thi
          1. Ông Vũ Quý Nhân, Nghệ nhân trà, Kỷ lục gia Việt Nam, Hội viên Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam - Tổng đạo diễn.
2. Ông Phạm Văn Thọ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Ủy viên thường trực BTC Cuộc thi “Người đẹp Xứ Trà Thái Nguyên 2011” - Phó tổng đạo diễn.
3. Bà Thẩm Hoàng Điệp, Nhà nhân trắc học.
4. Ông Nguyễn Ngọc Tình, Nhà báo, Phóng viên Báo Tiền Phong.
5. Ông Lê Tú Anh, Nhạc sỹ, Hội viên Hội nhạc sỹ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thái Nguyên.      
          6. Ông Lê Đình Thành, NSƯT, Giám đốc Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.
          7. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh thanh tra Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Thái Nguyên.
          8. Bà Hàn Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm ảnh viện áo cưới Việt Phượng.
          9. Ông Lê Ngọc Linh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Ủy viên BTC Cuộc thi “Người đẹp Xứ Trà Thái Nguyên 2011”.
          B. Thành phần Hội đồng giám khảo, tổ thư ký Cuộc thi
          I. Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết
          1. Ông Lê Tú Anh, Nhạc sỹ, Hội viên Hội nhạc sỹ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thái Nguyên - Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Lê Đình Thành, NSƯT, Giám đốc Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc – Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. Ông Liêu Chiến, Nhà báo, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Phó tổng biên tập Báo Thái Nguyên - Ủy viên.
4. Bà Nguyễn Thị Tính, PGS, Tiến sỹ, Viện trưởng Viện kinh tế và xã hội nhân văn miền núi Đại học Thái Nguyên, Phó hiệu trưởng trường ĐHSP Thái Nguyên - Ủy viên.
5. Ông Đồng Khắc Thọ, Nghệ sỹ nhiếp ảnh, Hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng Ban quản lý di tích ATK Định Hóa - Ủy viên.
6. Bà Lệ Hằng, Nhà báo, Phó trưởng phòng Báo Điện tử Đài PTHT Thái Nguyên - Ủy viên.
7. Bà Cao Hồng Lương, NSƯT, Giảng viên Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc - Ủy viên.
          II. Hội đồng giám khảo đêm chung kết cuộc thi
          1. Bà Lê Khanh, Nghệ sỹ nhân dân - Chủ tịch Hội đồng.
          2. Ông Phan Hữu Minh, Nhà báo, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT - TH Thái Nguyên - Phó Chủ tịch Hội động.
          3. Bà Thẩm Hoàng Điệp, Nhà nhân trắc học - Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Ngọc Tình, Nhà báo, Phóng viên Báo Tiền Phong - Ủy viên.
5. Ông Nông Xuân Ái, NSƯT, Giám đốc Nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc - Ủy viên.
6. Ông Vũ Quý Nhân, Nghệ nhân trà, Kỷ lục gia Việt Nam, Hội viên Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam - Tổng đạo diễn.
7. Bà Nguyễn Hoàng Nhung, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam - Ủy viên.
8. Bà Trần Thị Vân Trung, PGS.TS, Giám đốc Nhà xuất Bản Đại học Thái Nguyên - Ủy viên;
9. Ông Vũ Kim Khoa, Nghệ sỹ Nhiếp ảnh, Hội viên hội nhiếp ảnh Việt Nam - Ủy viên.
III. Tổ thư ký
1. Ông Phạm Việt Dũng, Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn Thái Nguyên - Tổ trưởng.
2. Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh Đoàn - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên - Ủy viên.
C. Tiểu ban vận động tài trợ Cuộc thi
1. Ông Dương Xuân Hùng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban thường trực BTC Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà Thái Nguyên 2011” - Trưởng tiểu ban.
2. Ông Phạm Văn Thọ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Ủy viên thường trực BTC Cuộc thi “Người đẹp Xứ Trà Thái Nguyên 2011” - Phó Trưởng tiểu ban.
3. Ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Đài PT - TH Thái Nguyên, Ủy viên BTC Cuộc thi “Người đẹp Xứ Trà Thái Nguyên 2011” - Ủy viên.
4. Ông Đinh Huy Chiến, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Thái Nguyên - Ủy viên.
5. Ông Trần Nam Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên - Ủy viên.
          6. Ông Lê Ngọc Linh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, ủy viên BTC Cuộc thi “Người đẹp Xứ Trà Thái Nguyên 2011” - Ủy viên;
          7. Bà Hàn Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm ảnh viện áo cưới Việt Phượng - Ủy viên;
          8. Ông Phạm Việt Dũng, Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn - Ủy viên;
          9. Ông Lê Huy Hoà, Phó trưởng phòng thư ký biên tập Đài PT - TH Thái Nguyên - Ủy viên;
          10. Bà Trịnh Thị Mơ, Kế toán Cơ quan Tỉnh Đoàn Thái Nguyên - Ủy viên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét